Foglalkozás-egészségügyi ALAPSZOLGÁLTATÁSUNK keretében a következőket nyújtjuk Önnek és cégének

 • Előzetes, időszakos és záró munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése.
 • Az új munkavállalók tájékoztatása egészségügyi és munka-higiénés kérdésekről.
 • Foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása.
 • A munkavégzés és a munkakörnyezet egészségkárosító hatásainak, kockázatainak vizsgálata.
 • Szaktanácsadás a kockázatértékeléshez.
 • Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás.
 • Munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás.
 • Számítógépes munkahelyek véleményezése.
 • Közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában.
 • Közreműködés a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában.
 • Egészségügyi dokumentáció készítése a munkavállalókról.
 • Jogszabályváltozások követése és a munkáltató tájékoztatása.

A fentieken kívül minden olyan szolgáltatást biztosítunk, amelyet a hatályos rendeletek és jogszabályok a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások körébe sorolnak.